Beëdigd vertaler Engels

Zoekt u een beëdigd vertaler Engels? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij zijn een team van twee beëdigde vertalers Engels en zijn gespecialiseerd in het vertalen van juridische teksten.

 

Wie wij zijn

Wij zijn Karen Stuurman en Hans van der Ven. Wij zijn allebei beëdigd vertaler Engels en runnen samen Vertaalbureau All-Round in Den Haag. Wij hebben beiden in België gestudeerd, maar zijn geboren en getogen in Nederland.

Karen is in 1993 afgestudeerd als vertaler Engels en Italiaans aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Sindsdien is zij werkzaam als beëdigd vertaler Engels en Italiaans. Sinds 1999 is zij mede-eigenaar van Vertaalbureau All-Round. Karen heeft zich gespecialiseerd als juridisch vertaler en heeft een enorme ervaring in het vertalen van een breed scala aan juridische documenten, met de nadruk op vertalingen voor het notariaat. Daarnaast vertaalt zij regelmatig juridische teksten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Karen is ingeschreven in het landelijke Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder Wbtv-nummer 22.
 
Na zijn studie in Brussel en Nederland is Hans beëdigd als vertaler Engels. Hij is sinds 1985 mede-eigenaar van Vertaalbureau All-Round, dat in 1948 door zijn vader is opgericht. Hans is gespecialiseerd in juridisch en financieel vertaalwerk en heeft als beëdigd vertaler Engels een grote expertise opgebouwd in het vertalen van juridische en financiële documenten voor notarissen, advocaten, financiële instellingen en het bedrijfsleven. Hans is ingeschreven in het Rbtv onder nummer 26.
 
Persoonlijke aandacht en maatwerk vinden wij belangrijk. Wij houden rekening met uw wensen en verdiepen ons in uw bedrijf of project. Iedere vertaling die wij maken wordt met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd: wij werken op basis van het vierogenprincipe.
 
De hyperlinks op deze website verwijzen naar de website van ons vertaalbureau: www.juridischvertaalbureau.nl. Op die website kunt u ook een vrijblijvende offerte aanvragen voor een beëdigde Engelse vertaling:

Offerte beëdigde vertaling
 

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij de rechtbank een eed of belofte heeft afgelegd waarbij hij of zij zich heeft verplicht documenten naar beste weten en kunnen te vertalen. Om beëdigd te kunnen worden moet een vertaler aan strenge eisen voldoen. Na de beëdiging kan de vertaler worden ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), dat wordt bijgehouden door het Ministerie van Justitie. Een beëdigd vertaler wordt ook wel een erkend vertaler genoemd.
 
Alleen vertalers die in het Rbtv staan, mogen beëdigde vertalingen afgeven. Om beëdigd vertaler te blijven, moet de vertaler aan nascholing doen in de vorm van permanente educatie. Iedere vijf jaar wordt opnieuw getoetst of aan de eisen voor verlenging van de inschrijving als beëdigd vertaler is voldaan.
 

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling – ook wel een officiële vertaling of gewaarmerkte vertaling genoemd – is een vertaling die door een beëdigd vertaler is gemaakt. De vertaling wordt voorzien van een door de vertaler ondertekende verklaring en zijn of haar stempel. De beëdigd vertaler verklaart dat de vertaling de inhoud van het oorspronkelijke document correct weergeeft. Een beëdigde Engelse vertaling kan dus alleen worden gemaakt door een beëdigd vertaler Engels.
 
Een beëdigde vertaling wordt op papier afgegeven en per post verzonden. Als extra service ontvangt u een scan van de beëdigde vertaling per e-mail. Een beëdigde vertaling kunt u niet bewerken, aanvullen of wijzigen: de beëdigd vertaler staat immers met zijn handtekening in voor de vertaling.
 

Kies voor een beëdigd vertaler Engels van Vertaalbureau All-Round

Vraag een offerte aan

Wanneer hebt u een beëdigde vertaling nodig?

Of u een beëdigde vertaling nodig hebt of niet, hangt van een aantal factoren af. Dat verschilt van geval tot geval. Het is dan ook moeilijk om een pasklaar antwoord op deze vraag te geven.
 
In zijn algemeenheid is een beëdigde vertaling vereist als u een officieel document bij een buitenlandse instantie moet indienen. Die instantie wil dan de zekerheid hebben dat de vertaling de inhoud van het oorspronkelijke document correct weergeeft. De beëdigde vertaling is dan, net als het oorspronkelijke stuk, een rechtsgeldig document.
 
Zo kan een Engelse rechtbank vragen om een beëdigde Engelse vertaling van een testament of een verklaring van erfrecht wanneer in het Verenigd Koninkrijk een nalatenschap afgewikkeld moet worden. Dan schakelt u dus een beëdigd vertaler Engels in.
 
En als u uw vennootschap wilt inschrijven in een buitenlands handelsregister, moet u meestal een beëdigde Engelse vertaling van de statuten van de onderneming indienen. Wanneer u in een ander land gaat trouwen of een huis koopt, kan de notaris in dat land als voorwaarde stellen dat u beëdigde vertalingen van diverse documenten laat maken.
 
Soms is het ook nog nodig om een beëdigde vertaling te laten legaliseren. Wat hierbij komt kijken, hebben wij voor u op een rijtje gezet op de website van Vertaalbureau All-Round.
 
Een beëdigde vertaling is meestal niet nodig als het gaat om een vertaling die voor eigen gebruik bestemd is, zoals de vertaling van een conceptakte van een notaris, algemene voorwaarden of een koopcontract.
 

Soorten teksten

Als beëdigd vertalers Engels vertalen wij allerlei juridische documenten. Van overeenkomsten en contracten tot algemene voorwaarden en van statuten en oprichtingsakten tot testamenten.
 
Een groot deel van ons werk bestaat uit het vertalen van notariële akten. Een Nederlandse notaris is wettelijk verplicht een beëdigd vertaler in te schakelen als zijn cliënt het Nederlands onvoldoende beheerst. Dat is ook logisch: je moet weten wat je tekent. Door bijvoorbeeld een hypotheekakte te ondertekenen, ga je verplichtingen aan voor tientallen jaren. Ook als je alleen Engels spreekt, moet je kunnen nalezen waar die verplichtingen uit bestaan. Een beëdigd vertaler Engels biedt dan uitkomst.
 
Op de website van ons vertaalbureau vindt u meer informatie over het vertalen van onder andere de volgende notariële akten en juridische documenten:
 

Wij maken juridische vertalingen voor notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs, bedrijven, non-profitorganisaties, de overheid en particulieren in heel Nederland en daarbuiten.

Beëdigde Engelse vertalingen door beëdigde vertalers Engels

Offerte

Wij houden van duidelijkheid. Daarom maken wij graag heldere afspraken met u in de vorm van een offerte.
 
Iedere tekst is anders. De ene tekst kost meer tijd om te vertalen dan de andere. Dat heeft natuurlijk te maken met de lengte van de tekst, maar ook met de inhoud. Daarom werken wij met een uurtarief en niet, zoals de meeste vertaalbureaus, met een woordtarief. Wij vinden het logisch dat u minder betaalt voor een vertaling die wij in relatief korte tijd kunnen vertalen, ongeacht het aantal woorden.

Profiteer van onze jarenlange ervaring. Wij maken graag een vrijblijvende offerte:

Offerte beëdigde vertaling

Contact

Hebt u een vraag over vertalen of onze diensten? Neem dan contact op.

U kunt een e-mail sturen naar info@juridischvertaalbureau.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Ons telefoonnummer is 070 – 30 60 888.

Als u wilt weten wat een vertaling kost, vraag dan een offerte aan door het offerteformulier in te vullen op de website van Vertaalbureau All-Round.